LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Tháng 10/2009: Nhận giấy chứng nhận ISO9001:2008

Tháng 1/2007   : Nhận giấy phép đầu tư
Tháng 2/2007   : Bắt đầu xây dựng nhà máy
Tháng 4/ 2007  : Hoàn thành xây dựng nhà máy
Tháng 12/2007 : Bắt đầu sản xuất kinh doanh
Tháng 8/2007   : Nhận giấy chứng nhận ISO9001:2000

Tháng 6/2012   :Bắt đầu thi công, mở rộng nhà máy
Tháng 11/2012 : Nhà xưởng mới được hoàn thành

Tháng 12/2011: Nhập máy CNC. Bắt đầu chế tạo khuôn tại nhà máy

Tháng 1/2014: Nhập máy gấp mép và dây chuyền cho máy gấp mép

Tháng 1/2013: Bắt đầu sản xuất sản phẩm mới

Tháng 6/2016: Nhập máy CNC MAKINO

Tháng 12/2015: Nhập máy dập tự động và máy ép nhựa mới

Tháng 9/2020: Lập kế hoạch đầu tư hệ thống phòng sạch chuyên dụng sản xuất khay thực phẩm cao cấp

Tháng 1/2018: nhận giấy chứng nhận
ISO9001:2015

Tháng 4/2022: Bổ sung thêm 1 dây chuyền sản xuất mới từ Nhật Bản cho hệ thống phòng sạch

Tháng 5/2021: Hoàn thành việc xây dựng hệ thống phòng sạch mới và đưa dây chuyền sản xuất mới từ Nhật Bản vào sản xuất