LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Tháng 10 năm 2009: Nhận giấy chứng nhận ISO9001 2008

Tháng 1 năm 2007 : Nhận giấy phép đầu tư
Tháng 2 năm 2007 : Bắt đầu xây dựng nhà máy
Tháng 4 năm 2007 : Hoàn thành xây dựng nhà máy
Tháng 12 năm 2007 : Bắt đầu sản xuất kinh doanh
Tháng 8  năm 2007 : Nhận giấy chứng nhận ISO9001 2000

Tháng 6 năm 2012 Bắt đầu thi công, mở rộng nhà máy
Tháng 11 năm 2012 Nhà xưởng mới được hoàn thành

Nhập máy CNC

Tháng 12 năm 2011 Bắt đầu chế tạo khuôn tại nhà máy

Tháng 1 năm 2014 Nhập máy gấp mép và dây chuyền cho máy gấp mép

Tháng 1 năm 2013 Bắt đầu sản xuất sản phẩm mới

Tháng 6 năm 2016 Máy CNC MAKINO

Tháng 12 năm 2015 Nhập máy dập tự động và máy ép nhựa mới

Có kế hoạch đầu tư máy ép nhựa mới

 

Tháng 1 năm 2018 nhận giấy chứng nhận
ISO9001 2015