Công ty chúng tôi muốn phát huy những thành tựu  và kỹ thuật tốt nhất của công ty mẹ ở Nhật áp dụng cho nhà máy sản xuất khay nhựa ở Việt Nam (ASV) để sản xuất ra các loại khay nhựa chất lượng cao cung cấp cho thị trường trong nước và xuát khẩu ra nước ngoài.